Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Bladmineerders


Home V.V.E. | Bladmijnenwandeling | Verslagen wandelingen |
 

 

Werkgroep Bladmineerders

Doelen
– de kennis van de bladmineerders (voorlopig alleen Lepidoptera) uitbreiden (fenologie, aantal generaties per jaar, voedselplanten, verspreiding, ...).
– opstellen van gidsen:

– een uitgebreide gids met alle mogelijke gegevens, foto's, enz.
– een veldgids met foto's (bladmijn en imago) en een korte beschrijving (we starten met een moederblad, de verspreiding van de uitgewerkte teksten gebeurt via CD).

Medewerkers
– we verwachten van de medewerkers dat ze hun gegevens (liefst met foto, soort, stadium, voedselplant, vindplaats, waarnemer, ...) zo vlug mogelijk bekend maken via e-mail aan de andere waarnemers, om de begindata van elke soort vast te stellen en andere waarnemers aan te sporen om ook te zoeken (gegevens uit deze mails zijn niet voor publicatie vatbaar, want ze kunnen nog fouten bevatten).
– ook verwachten we dat de medewerkers aan het opbouwen van de bovengenoemde gidsen meehelpen (ieder neemt een deel naar keuze).

Activiteiten
– we proberen maandelijks (april tot november) een uitstap te organiseren om zowel de flora als de mineerder onde de loep te nemen.
– op de maandelijkse vergaderingen van de V.V.E. gaan we telkens even evalueren en bijsturen.

Bedenkingen
– er zijn nog andere mineerwijzen (stengels, wortels, enz.); die laten we voorlopig buiten beschouwing.
– we beschouwen 2009 als proefjaar en we evalueren, indien mogelijk maangelijks, zeker na dit eerste jaar.
– er worden lijsten gemaakt van alle Belgische bladmineerders (Lepidoptera), elle mogelijke voedselplanten (alfabetisch volgens Latijnse en Nederlandse naam).
– uitstappen en andere activiteiten worden op de website van de V.V.E. gepubliceerd, in het Mededelingenblad bij Phegea en eventueel op andere plaatsen.
– de foto's voor de gidsen worden bij voorkeur door de medewerkers zelf aangebracht.
– bruikbare websites en links daarnaar worden meegedeeld.

Contact: Steve Wullaert.