Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux |

Welkom bij de VVE Werkgroep Dagvlinders (VVE WG DV)

Save the date!
28 januari 2023 in BC Molsbroek
Verkiezing van de nieuwe voorzitter 2023-2027
(url)

Nieuwsbrief 2 - november 2022
Archief nieuwsbrieven

Doelstellingen van de VVE WG DV:

1. Verenigen van amateur en professionele entomologen met interesse in klassiek entomologisch onderzoek van dagvlinders (Papilionoidea & Hesperioidea) binnen het West Palearctisch gebied.
2. Organiseren van vergaderingen, opleidingen, workshops rond technische aspecten en begeleiden van veldwerk.
3. Publiceren van observaties, inventarisaties, onderzoek en activiteiten gericht op het behoud van de dagvlinders.

Activiteiten:

- 6 bijeenkomsten per jaar
- Excursies en veldwerk
- Onderzoeksprojecten
- Samenwerking met extern onderzoek
- Workshops (klassieke entomologische technieken, fotografie, ...)
- Rapportering van de activiteiten
- Publicatie van onderzoek

Bijeenkomsten:
Zaterdag van 13u15 tot 17u00.

 • Januari (BC Molsbroek - Lokeren)
 • Februari (BC Molsbroek – Lokeren)
 • Maart (BC Molsbroek – Lokeren)
 • Oktober (BC Molsbroek – Lokeren)
 • November (BC Molsbroek – Lokeren)
 • December (BC Molsbroek – Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Website
Dagvlinders

Lidmaatschap
- Vergaderingen: inschrijven bij J. Couckuyt
- Andere topics: lid zijn van de V.V.E.
Zie www.phegea.org tab <Lid worden>

 

Welcome to the VVE Workgroup Butterflies (VVE WG DV)

Save the date!
28 januari in BC Molsbroek
Election of the new chairman 2023-2027
(url)

Nieuwsletter 2 - November 2022
Archive newsletters

Objectives of the VVE WG DV:

1. Uniting amateur and professional entomologists with an interest in the classical entomological research of butterflies (Papilionoidea & Hesperioidea) in the West Palaearctic region.
2. Organizing regular meetings, trainings, workshops on technical aspects and supporting fieldwork.
3. Publishing observations, surveys, research and activities aimed at the preservation of the butterflies.

Activities:

- 6 annual meetings
- Excursions and field work
- Research projects
- Collaboration with external research
- Workshops (classical entomological techniques, photography,…)
- Reporting of the activities
- Publication of research

Meetings:
Saturday from 13:15 to 17h00.

 • January (BC Molsbroek - Lokeren)
 • February (BC Molsbroek – Lokeren)
 • March (BC Molsbroek – Lokeren)
 • October (BC Molsbroek – Lokeren)
 • November (BC Molsbroek – Lokeren)
 • December (BC Molsbroek – Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Website
Dagvlinders

Membership
- Meetings: registration with J. Couckuyt
- Other topics: membership of V.V.E.
See www.phegea.org tab <Lid worden>

Contact: Jurgen Couckuyt
  Contact: Jurgen Couckuyt