Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Activiteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux |

Welkom bij de VVE Werkgroep Dagvlinders (VVE WG DV)
Laatste update: 23.v.2024

Voorzitter 2023-2027: Jurgen Couckuyt
Voorzitter 2018-2022: Jurgen Couckuyt
Voorzitter 2013-2017: Sylvain Cuvelier

NIEUWSBRIEVEN VVE WG DV

Nieuwsbrief 1 - Maart 2024
Archief nieuwsbrieven

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Schrijf je dan hier in!

Doelstellingen van de VVE WG DV:

1. Verenigen van amateur en professionele entomologen met interesse in klassiek entomologisch onderzoek van dagvlinders (Papilionoidea & Hesperioidea) binnen het West Palearctisch gebied.
2. Organiseren van vergaderingen, opleidingen, workshops rond technische aspecten en begeleiden van veldwerk.
3. Publiceren van observaties, inventarisaties, onderzoek en activiteiten.

Activiteiten:
- Regelmatige bijeenkomsten per jaar
- Excursies en veldwerk
- Onderzoeksprojecten
- Samenwerking met extern onderzoek
- Workshops (klassieke entomologische technieken, fotografie, ...)
- Rapportering van de activiteiten
- Publicatie van onderzoek

Bijeenkomsten:
Datum en plaats worden aangekondigd via de nieuwsbrief.

 

Welcome to the VVE Workgroup Butterflies (VVE WG DV)
Latest update: 23.v.2024

President 2023-2027: Jurgen Couckuyt
President 2018-2022: Jurgen Couckuyt
President 2013-2017: Sylvain Cuvelier

NEWSLETTERS OF THE VVE WG DV

Newsletter 1 - March 2024
Archive newsletters

Interested in our newsletter? Subscribe here!

Objectives of the VVE WG DV:

1. Uniting amateur and professional entomologists with an interest in the classical entomological research of butterflies (Papilionoidea & Hesperioidea) in the West Palaearctic region.
2. Organizing regular meetings, trainings, workshops on technical aspects and supporting fieldwork.
3. Publishing observations, surveys, research and activities.

Activities:
- Regular annual meetings
- Excursions and field work
- Research projects
- Collaboration with external research
- Workshops (classical entomological techniques, photography,…)
- Reporting of the activities
- Publication of research

Meetings:
Date and place will be announced in the newsletter.

Contact: Jurgen Couckuyt
  Contact: Jurgen Couckuyt