Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux |

Welkom bij de VVE Werkgroep Dagvlinders (VVE WG DV)
Laatste update: 06.i.2024

Voorzitter 2023-2027: Jurgen Couckuyt
Voorzitter 2018-2022: Jurgen Couckuyt
Stichter en voorzitter 2013-2017: Sylvain Cuvelier

Nieuwsbrief 2 - December 2023
Archief nieuwsbrieven

Doelstellingen van de VVE WG DV:

1. Verenigen van amateur en professionele entomologen met interesse in klassiek entomologisch onderzoek van dagvlinders (Papilionoidea & Hesperioidea) binnen het West Palearctisch gebied.
2. Organiseren van vergaderingen, opleidingen, workshops rond technische aspecten en begeleiden van veldwerk.
3. Publiceren van observaties, inventarisaties, onderzoek en activiteiten.

Activiteiten:
- 6 bijeenkomsten per jaar
- Excursies en veldwerk
- Onderzoeksprojecten
- Samenwerking met extern onderzoek
- Workshops (klassieke entomologische technieken, fotografie, ...)
- Rapportering van de activiteiten
- Publicatie van onderzoek

Bijeenkomsten:
Zaterdag van 13u15 tot 17u00.

 • Januari (BC Molsbroek - Lokeren)
 • Februari (BC Molsbroek – Lokeren)
 • Maart (BC Molsbroek – Lokeren)
 • Oktober (BC Molsbroek – Lokeren)
 • November (BC Molsbroek – Lokeren)
 • December (BC Molsbroek – Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

 

Welcome to the VVE Workgroup Butterflies (VVE WG DV)
Latest update: 06.i.2024

President 2023-2027: Jurgen Couckuyt
President 2018-2022: Jurgen Couckuyt
Founder and president 2013-2017: Sylvain Cuvelier

Newsletter 2 - December 2023
Archive newsletters

Objectives of the VVE WG DV:

1. Uniting amateur and professional entomologists with an interest in the classical entomological research of butterflies (Papilionoidea & Hesperioidea) in the West Palaearctic region.
2. Organizing regular meetings, trainings, workshops on technical aspects and supporting fieldwork.
3. Publishing observations, surveys, research and activities.

Activities:
- 6 annual meetings
- Excursions and field work
- Research projects
- Collaboration with external research
- Workshops (classical entomological techniques, photography,…)
- Reporting of the activities
- Publication of research

Meetings:
Saturday from 13:15 to 17h00.

 • January (BC Molsbroek - Lokeren)
 • February (BC Molsbroek – Lokeren)
 • March (BC Molsbroek – Lokeren)
 • October (BC Molsbroek – Lokeren)
 • November (BC Molsbroek – Lokeren)
 • December (BC Molsbroek – Lokeren)

BC Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160

Contact: Jurgen Couckuyt
  Contact: Jurgen Couckuyt