Download the complete volume from
BHL

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Phegea 11 – 1983


Home | Publicaties | Overzicht
 
Phegea 11 – 1983

Phegea 11 – nummer 1 (1 januari 1983)

Faquaet M. & De Roose D.: Bijdrage tot de kennis van de insektenfauna van het landschapspark Krekengebied (Oost-Vlaanderen). Tweede aanvullende lijst der Heterocera (Lepidoptera) van Assenede.
Phegea 11(1): 1–4.
In de huidige lijst, bedoeld als supplement op vorige lijsten, worden 67 nieuwe soorten Heterocera voor het gebied rond Assenede (Oost-Vlaanderen) vermeld.
(Nederlands)

Marnef L.: Diptera: Inheemse vangsten III.
Phegea 11(1): 5–6.
(Nederlands)

De Jonghe R. & Rasmont P.: Kreuzungsexperiment mit Hummeln des Genus Bombus Latreille sensu stricto (Hymenoptera, Apidae).
Phegea 11(1): 7–10.
Die Autoren untersuchten durch Zuchtversuche die Fruchtbarkeit der Kopula M. magnus ♀x B. lucocryptarum ♂, B. lucocryptarum ♀ x B. lucorum ♂, B. magnus ♀ x B. lucorum ♂ und von B. lucorum ♀ x B. magnus ♂. Diese Kreuzungen zeigten sich steril: Es gab weder Königinnen noch Arbeiterinnen und selbst keine Männchen, da die Eier unfähig waren, sich zu Larven zu entwickeln.
(Deutsch)

De Prins G.: Meldenswaardige waarnemingen van Lepidoptera in 1982.
Phegea 11(1): 11.
(Nederlands)

Goossens R.: De loopkeverfauna van Baasrode en omliggende (Oost-Vlaanderen) (Coleoptera, Carabidae).
Phegea 11(1): 13–17.
Ongeveer 100 soorten Carabidae worden vermeld uit de omgeving van Baasroode (Oost-Vlaanderen). Er was een duidelijk verschil in de samenstelling van de fauna van de lagere, vochtige delen en de hogere, droge gebieden. De meest interessante soorten zijn: Pristonychus terricola Herbst, Panagaeus cruximajor L. en Amara convexiuscula Marsham.
(Nederlands)

Segers C.: Nieuwe vangst van Coninomus bifasciatus Reitter (Coleoptera, Lathridiidae).
Phegea 11(1): 18.
Coninomus bifasciatus Reitter werd voordien verzameld te Vilvoorde in 1971 (eerste Belgische waarneming) en te Antwerpen, Brugge, Bellaire (Liège) en Romsée (Liège). De soort werd nu ook aangetroffen te Mussy-la-Ville op 1 augustus 1982 waaruit blijkt dat de soort over heel België verspreid is.
(Nederlands)

 

Phegea 11 – nummer 2 (1 april 1983)

De Prins G.: Merkwaardig paringsgedrag van Hepialus fusconebulosa De Geer (Lepidoptera, Hepialidae).
Phegea 11(2): 25–27.
De auteur beschrijft het paringsgedrag bij Hepialus fusconebulosa De Geer wat hij observeerde in de Vogezen (Frankrijk); in die omgeving bleek f. gallicus Lederer de meest voorkomende vorm te zijn want in juli 1982 werden slechts enkele typische vrouwtjes en geen enkel typisch mannetje waargenomen.
(Nederlands)

Henderickx H.: Stigmella repentiella (Wolff, 1955), een nieuwe soort voor de Belgische fauna (Lepidoptera, Nepticulidae).
Phegea 11(2): 29–30.
Een nieuwe soort voor de Belgische fauna wordt voorgesteld: Stigmella repentiella (Wolff, 1955). Exemplaren werden gekweekt uitbladmijnen op Salix repens, gevonden te Westende (West-Vlaanderen).
(Nederlands)

Ganev J.: Systematic and synonymic list of Bulgarian Geometridae (Lepidoptera).
Phegea 11(2): 31–42.
A list of 425 species of Geometridae occurring Bulgaria is provided.
(English)

Riemis A.: Issoria lathonia L. in de Kempen: inheems of immigrant? (Lepidoptera, Nymphalidae).
Phegea 11(2): 43–46.
De auteur bespreekt het voorkomen van Issoria lathonia L. in de omgeving van Turnhout (Prov. Antwerpen), waar de soort erg lokaal wordt aangetroffen op droge zandgronden. Na vergelijking van zijn eigen observaties met die van Lempke uit Nederland moet besloten worden dat Issoria lathonia wel degelijk een standvlinder is in de Kempen en niet alleen maar een migrant.
(Nederlands)

Haghebaert G.: Badister bipustulatus versus lacertosus (Coleoptera, Carabidae).
Phegea 11(2): 47.
(Nederlands)

 

Phegea 11 – nummer 3 (1 juli 1983)

Desender K.: Loopkevers van het natuurreservaat "De Maten" te Genk (Limburg) (Coleoptera, Carabidae).
Phegea 11(3): 49–54.
In 1979 werden de loopkevers geïnventariseerd in het natuurreservaat "De Maten" te Genk (Limburg) gebruik makend van bodemvallen. In het totaal werden 49 loopkeversoorten aangetroffen waarvan sommige een speciale faunistische waarde hebben. Achteraan de lijst van waargenomen soorten volgt een bespreking van de ontwikkeling van de achtervleugels en de voortplantingsperiode. Speciale aandacht gaat naar de ontdekking van een asymmetirsche achtervleugel bij Calathus melanocephalus.
(Nederlands)

Ganev J.: Species of the family Ethmiidae in Bulgaria (Lepidoptera, Gelechioidea).
Phegea 11(3): 55–66.
A list of all 13 Ethmiid species occurring in Bulgaria is given. Three species are recorded here for the first time from Bulgaria: Ethmia dodecea Haworth, E. candidella Alphéraky and E. iranella Zerny. From all species the distribution in Bulgaria en the flight period is presented.
(English)

De Prins W.: Parasitaire Hymenoptera gekweekt uit rupsen van Phyllonorycter-soorten (Hymenoptera, Lepidoptera).
Phegea 11(3): 67–72.
In de winter van 1979–1980 werden tal van parasitaire Hymenoptera gekweekt uit Phyllonorycter bladmijnen (Gracillariidae) welke verzameld werden in het Darenth Wood (Groot-Brittannië) en op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen. De parasieten werden gedetermineerd door M. R. Shaw en R. R. Askew. Alle faunistische data worden in tabelvorm weegegeven.
(Nederlands)

 

Phegea 11 – nummer 4 (1 oktober 1983)

De Prins W.: Eupithecia actaeata Walderdorff, een neiuwe soort voor de Belgische fauna (Lepidoptera, Geometridae).
Phegea 11(4): 73–76.
Een nieuwe soort voor de Belgische fauna wordt vermeld: Eupithecia actaeata Walderdorff. Eén mannetje werd op 4 juni 1980 verzameld te Belvaux (prov. Namur). De rups van E. actaeata leeft op Actaea spicata, een soort die op vele plaatsen voorkomt in Zuid-België.
(Nederlands)

Dall'Asta R.: Nieuwe vindplaats van Coninomus bifasciatus Reitter (Coleoptera, Lathridiidae).
Phegea 11(4): 76.
(Nederlands)

De Prins W.: Monopis weaverella (Scott, 1858), een nieuwe soort voor de Belgische fauna (Lepidoptera, Tineidae).
Phegea 11(4): 77–78.
Een nieuwe soort voor de Belgische fauna wordt vermeld: Monopis weaverella (Scott, 1858). Acht exemplaren werden verzameld door F. Coenen en de auteur op verschillende plaatsen in België. De verspreiding van deze vindplaatsen in België wordt op een kaartje voorgesteld.
(Nederlands)

Henderickx H.: Phyllonorycter anderidae Fletcher, inheems in de Kempen (Lepidoptera, Gracillariidae).
Phegea 11(4): 79–80.
(Nederlands)

Ganev J.: Macrolepidoptera of Zemen Gorge in SW.-Bulgaria.
Phegea 11(4): 81–96.
The author studied the Macrolepidoptera fauna of Zemen Gorge in SW Bulgaria. In total 689 species were observed of which 7 are new for the Bulgarian fauna and another even for the European fauna: Trichiura verenae Witt. Two observed species are endemic in the Balkan: Agrochola wolfschlageri Boursin and Pseudoxestia apfelbecki Rebel. The author distinguishes the species which occur mainly in the valley along river Struma, and those which fly mainly in the mountains between 700 and 1800 m. He also mentions some species, mainly butterflies, that only occur in this part of Bulgaria and not elsewhere in that country.
(English)

De Prins W.: Over de verspreiding van Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk (Lepidoptera, Noctuidae).
Phegea 11(4): 97–99.
Enkele exemplaren uit de Noctua fimbriata groep werden op genitalia gecontroleerd en 5 exemplaren bleken tot Noctua tirrenica Biebinger, Speidel & Hanigk te horen, een recent beschreven soort. De verspreiding van deze soort, voor zover tot nu toe bekend, wordt kort besproken.

(Nederlands)

 

 
Phegea 11 – 1983