Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Vlinderfaunistiek


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders |Catalogue of the Lepidoptera of Belgium| Bladmineerders | Jeugdafdeling | Links

 

Werkgroep Vlinderfaunistiek

Reeds enige tijd bestaat de Werkgroep Vlinderfaunistiek officieus. Verschillende leden van de V.V.E. maar ook niet-leden interesseren zich in de verspreiding en het voorkomen van de vlinders in Belgi├ź, zeker nu er met de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaatswijzigingen, zoveel veranderingen in het vlinderbestand optreden. De belangstelling voor deze groep insecten zit duidelijk in de lift. Dit leidt tot het waarnemen van nieuwe soorten voor de Belgische fauna en vele nieuwe provinciegegevens die telkens zo snel mogelijk op de online Catalogus van de Belgische Lepidoptera worden gepubliceerd.

Daarom werd besloten om de Werkgroep Vlinderfaunistiek officieel op te richten. De medewerkers aan de Werkgroep noteren actief hun eigen waarnemingen, bij voorkeur in de daarvoor ontworpen Access databank. Leden van de vereniging kunnen zich een exemplaar van dit programma aanschaffen aan 85,- € (niet-leden betalen 150,- €). Deze "voortrekkers" kunnen in hun systeem eveneens de gegevens opslaan van medewerkers die niet over het programma beschikken. Op geregelde tijdstippen (bij voorkeur in december) wordt een kopie van deze lokale databanken naar Willy of Chris gestuurd om al de gegevens samen te voegen tot één centrale databank. Momenteel (31 maart 2017) bevat deze databank reeds ver over de 300.000 records met meer dan een miljoen exemplaren.

Wie geïnteresseerd is om actief medewerker te worden, kan zich opgeven bij Chris.