Download the complete volume from
BHL

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Phegea 36 – 2008


Home | Publicaties | Overzicht
 
Phegea 36 – 2008

Phegea 36 – nummer 1 (1 maart 2008) (Mededelingen)

De Prins W.: Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2007 (Lepidoptera).
Phegea
36(1): 1–18.
Een hele reeks nieuwe provinciewaarnemingen en enkele andere bijzonderheden worden vermeld. De families, genera en soorten worden in alfabetische volgorde opgegeven. De nomenclatuur volgt de lijst in Fauna Europaea (www.faunaeur.org).
(Nederlands) –

Kindts B.: Eupithecia selinata (Lepidoptera: Geometridae) in "Het Leen" (Oost-Vlaanderen).
Phegea 36(1): 19–20.
Op 17 september 2006 werd een Eupithecia-rups gevonden tussen de zaadhoofdjes van Angelica sylvestris in het natuurreservaat "Het Leen" te Eeklo (België, Oost-Vlaanderen). Een mannetje van Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861 kwam uit op 06 mei 2007. Het is de eerste keer dat deze soort uit Oost-Vlaanderen wordt vermeld.
(Nederlands)

Cox A. & van der Wolf H.: The female of Cochylimorpha salinarida (Lepidoptera: Tortricidae, Tortricinae).
Phegea
36(1): 21–22.
The female genitalia of the Tortricid moth Cochylimorpha salinarida Groenen & Larsen, 2003 are described and illustrated.
(English)

Spronck R. & Georis A.: Metasia ophialis (Lepidoptera: Crambidae, Spilomeninae), une espèce nouvelle pour la faune belge.
Phegea 36(1): 23–24.
On 09 July 2004, a specimen of Metasia ophialis (Treitschke, 1829) was caught on light at Battice (Belgium, province of Liège). A second specimen was caught in the same locality on 24 June 2005. It is the first time that this species is recorded from Belgium.
(Français)

Muus S. T. & Wullaert S.: Diplopseustis perieresalis, a tropical species, new to the Belgian fauna (Lepidoptera: Crambidae).
Phegea 36(1): 25–27.
The exotic species, Diplopseustis perieresalis (Walker, 1859), originating from Asia and Australia, has been found for the first time in Belgium. A specimen was caught on 13 August 2007 at Wielsbeke (Province of West-Flanders).
(English)

Snyers C.: Ectoedemia louisella, nieuw voor de Belgische fauna (Lepidoptera: Nepticulidae).
Phegea
36(1): 28–30.
Op 10 augustus 2007 werden, tijdens een kort onderzoek naar bladmineerders op Acer campestre, drie mijnen van Ectoedemia louisella (Sircom, 1849) gevonden op de campus "Drie Eiken" van de Universiteit Antwerpen. Dit is de eerste melding van deze soort uit België. Tegen het einde van augustus was de aanwezigheid van de soort vastgesteld in alle Belgische provincies, en op 1 september werd een exemplaar uitgekweekt.
(Nederlands)

Dils J.: A new species of Chalcochiton (Diptera: Bombyliidae) from Morocco.
Phegea 36(1): 31–33.
Chalcochiton atlantica sp. n. is described after 15 males caught at the Atlantic coast of Morocco.
(English)

Troukens W.: Bijdrage tot een betere kennis van de verspreiding van onze inheemse boktorren (Coleoptera: Cerambycidae).
Phegea
36(1): 35–37.
Voor 20 soorten Cerambycidae worden lijstjes met vindplaatsen vermeld uit verschillende streken in België.
(Nederlands)

 

Phegea 36 – nummer 2 (1 juni 2008) (Mededelingen)

Van Cleynenbreugel S.: Migrant Lepidoptera in 2006 twenty-third annual report (Lepidoptera).
Phegea 36(2): 41–56.
Report on migrants observed in Belgium in 2006. A summarising table with information on Belgian migrants and vagrants per decade is given.
(English)

De Prins W.: Scrobipalpa proclivella (Lepidoptera: Gelechiidae), a species new to Belgium.
Phegea 36(2): 57–58.
On 5 October 2007 some leaf mines of Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886) on Artemisia absinthium were found at Lustin (Province of Namur). This is the first record of this species from Belgium.
(English)

Wandels A.: Vondst van een rups van Proserpinus proserpina (Lepidoptera: Sphingidae) in Oost-Vlaanderen.
Phegea 36(2): 59–61.
Op 12 augustus 2007 werd een volgroeide rups van Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) gevonden te Etikhove, tussen Ronse en Leupegem (Oost-Vlaanderen). Dit is de eerste vermelding van deze soort uit de streek van de Vlaamse Ardennen.
(Nederlands)

Raemdonck H.: Interessante vondsten van boktorren in België (Coleoptera: Cerambycidae).
Phegea 36(2): 63–65.
Zesentwintig soorten boktorren worden vermeld uit verschillende vindplaatsen in België. Deze informatie is bedoeld als een aanvulling van de verspreidingskaartjes door Muylaert.
(Nederlands)

Coutsis J. G.: A probable case of hybridization between Hipparchia semele and Hipparchia blachieri from Italy (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae).
Phegea 36(2): 67–69.
The presence in Calabria, Italy, of probable hybrids between Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) and Hipparchia blachieri (Fruhstorfer, 1908) is presented on the basis of findings in the male genitalia. The need for further research on the subject is discussed.
(English)

De Prins W.: Coleophora salinella (Lepidoptera: Coleophoridae), a species new to Belgium.
Phegea 36(2): 71–72.
On 30 June 2007 a female of Coleophora salinella Stainton, 1859 was caught at light in the nature reserve "Hobokense Polder" at Hoboken (Belgium, Province of Antwerpen). This is the first record of this species for the Belgian fauna. The caterpillars mine the leaves of Atriplex and Halimione. The species is bound to salty vegetations.
(English)

Troukens W.: De roodhalskoprakever, Necrobia ruficollis, aan de westrand van Brussel (Coleoptera: Cleridae).
Phegea 36(2): 73–75.
In de loop van 2006 en 2007 werden verscheidene exemplaren van Necrobia ruficollis (Fabricius, 1775) verzameld in een lichtval opgesteld op een terras van de 10de verdieping te Vorst (Brussel). Deze soort is over de hele wereld verspreid maar redelijk zeldzaam in Europa. Adulten en larven worden sporadisch gevonden op droge karkassen en beenderen.
(Nederlands)

Bosmans B.: Sunken path in Halen. A locality of interest for the genera Acalles and Kyklioacalles (Coleoptera: Curculionidae, Cryptorhynchinae).
Phegea 36(2): 77–80.
A sieving sample resulted in the combined finding of Acalles misellus Boheman, 1844, Acalles ptinoides (Marsham, 1802) and Kyklioacalles (Palaeoacalles) roboris (Curtis, 1834). The identification of A. misellus is the first record of this species for Flemish Limburg. The combined find testifies to a long-term continuity of vegetation for that locality.
(English)


Phegea 36 – nummer 3 (1 september 2008) (Mededelingen)

Troukens W.: Bijdrage tot een betere kennis van de verspreiding van onze inheemse bladsprietkevers (Coleoptera: Scarabaeoidea).
Phegea 36(3): 81–86.
De auteur somt verschillende vindplaatsen op voor 38 soorten Scarabaeoidea uit verschillende streken in België.
(Nederlands)

Stradomsky B. V. & Poltavsky A. N.: New data on a population of Lampides boeticus (Lepidoptera: Lycaenidae) in the river Don delta (Russia).
Phegea 36(3): 87–90.
During the summer and autumn of 2007 two habitats of Lampides boeticus populations were discovered in the delta of the river Don (Rostov-on-Don region, Russia). One population was found in the industrial zone of the town Azov on a transformed meadow plot of 450 m². An enclave of this population was found in the delta meadows, 10 km north. Both habitats are subject to anthropogenous influences. The Long-tailed Blue populations are determined as Critically Endangered.
(English)

Snyers C. & De Prins W.: Platyperigea kadenii (Lepidoptera: Noctuidae), nieuw voor de Belgische fauna.
Phegea 36(3): 91–94.
Het eerste Belgische exemplaar van Platyperigea kadenii (Freyer, 1836) werd te Moen (Provincie West-Vlaanderen) gefotografeerd op 08 juli 2006. In 2007 werd deze soort van 4 vindplaatsen vermeld in de provincies Henegouwen, Limburg en Vlaams-Brabant.
(Nederlands)

Snyers C.: Bucculatrix ulmifoliae (Lepidoptera: Bucculatricidae), een nieuwe soort voor de lijst van de Belgische Lepidoptera.
Phegea 36(3): 95–97.
Op 30 september 2007 werden te Wilrijk (België, Antwerpen) op Ulmus minor talrijke bladmijnen gevonden van Bucculatrix ulmifoliae M. Hering, 1931. Het is de eerste maal dat deze soort uit België wordt vermeld. Verder onderzoek toonde de aanwezigheid van deze soort ook aan in de provincies Brabant, Henegouwen, en Oost-Vlaanderen. Tegen alle verwachtingen in werd B. albedinella (Zeller, 1839) niet aangetroffen op de onderzochte bomen.
(Nederlands)

De Prins W.: Proxenus hospes, a new species for the Belgian fauna (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae).
Phegea 36(3): 99–100.
The first, and until now only, Belgian specimen of Proxenus hospes (Freyer, 1831)was caught on light at Esneux (Liège) on 24 October 1996, leg. P. Cluck. This species has never been mentioned before from Belgium.
(English)

Troukens W.: Het beukensmalbuikje, Agrilus viridis (Coleoptera: Buprestidae) aan de westrand van Brussel.
Phegea 36(3): 101–102.
In de periode 1970–2005 werden drie soorten Buprestidae waargenomen aan de westrand van Brussel: Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758), Agrilus angustulus (Illiger, 1803) en Trachys minutus (Linnaeus, 1758). In 2006 werd een bijkomende soort verzameld door afgebroken taken van oude waterwilgen (Salix caprea L.) te bekloppen. Het ging om Agrilus viridis (Linnaeus, 1758).
(Nederlands)

Henderickx H.: Faunistische bemerkingen over Strepsiptera met onderzoek van een populatie Halictophagus silwoodensis (Halictophagidae) in het Nationaal Park Hoge Kempen (Maasmechelen).
Phegea 36(3): 103–107.
Een overzicht van de Belgische Strepsiptera, met nieuwe waarnemingen uit 2007–2008, wordt gegeven. Voor alle soorten worden Nederlandse namen voorgesteld. Een faunistische studie van de recentelijk in Noordoost-België ontdekte Halictophagus silwoodensis Waloff, 1981 werd uitgevoerd. Daarbij werd het gedrag net vóór de paring geobserveerd en voor de eerste keer gefotografeerd: de mannetjes zoeken met hun prothorax tarsi op de buikzijde van de Ulopa-gastheer naar wijfjes.
(Nederlands)

Jansen M.: The Lepidoptera of the salt marshes of Het Zwin including two species new for the Belgian fauna (Lepidoptera).
Phegea 36(3): 109–118.
An inventory was made of the Lepidoptera of the salt marsh of the Zwin-reserve at the Dutch-Belgian border based on own investigations in the period 1982–2006 and on literature data in combination with collection data. Different sampling methods were used. Netting and light trapping were the most used methods for adults whereas pre-adult stages were reared out from tidal litter and from host plants. The number of salt marsh species found was 53 and 50 species were observed from other habitats. Coleophora maritimella Newman, 1873 and Whittleia retiella (Newman, 1847) are new for the Belgian fauna and were reared from tidal litter collected in March 2003 and May 2005 respectively.
(English)


Phegea 36 – nummer 4 (1 december 2008) (Mededelingen)

Coutsis J. G.: Pseudophilotes bavius casimiri, the most differentiated subspecies of the P. bavius species-group. Pseudophilotes fatma, a distinct species (Lepidoptera: Lycaenidae, Scolitantiditi).
Phegea 36(4): 121–125.
Pseudophilotes bavius casimiri (Hemming, 1932) is shown, on the basis of its male genitalia, to be the most differentiated subspecies within the Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) species-group, and it is suggested, pending DNA sequencing, that it may eventually be shown to represent a distinct species. Pseudophilotes fatma (Oberthür, 1890) is being separated at species level from P. bavius on the basis of pronounced differences in the valvae and falces.
(English)

De Prins W. & Baugnée J.-Y.: Clepsis dumicolana (Lepidoptera: Tortricidae), new to the Belgian fauna.
Phegea 36(4): 127–130.
On 17 August 2008 a specimen of Clepsis dumicolana (Zeller, 1847) (Lepidoptera: Tortricidae) was caught at Liège, leg. J.-Y. Baugnée. It was resting on Hedera helix, in the vicinity of the Kennedy bridge. During the following days, about 40 specimens were seen in two localities of the slope to the citadel in the same city. This is the first record of this species from Belgium. Details about the biology and distribution are provided.
(English)

Troukens W.: Loopkevers (Coleoptera: Carabidae) aan de Belgische oostkust.
Phegea 36(4): 131–134.
Een lijst van de 50 soorten loopkevers wordt gegeven welke gedurende 1975–2005 te Wenduine en in het natuurreservaat "Het Zwin" te Knokke-Heist (België, West-Vlaanderen) werden geobserveerd.
(Nederlands)

Shebl M. A., Kamel S. M., Abu Hashesh T. A. & Osman M. A.: Seasonal abundance of the leaf-cutting bee, Megachile minutissima (Hymenoptera: Megachilidae).
Phegea 36(4): 135–147.
Solitary bees such as bees belonging to the family Megachilidae are most efficient pollinators of alfalfa, Medicago sativa. During April to June of the years 2005–2007, artificial nests of leaf-cutting bees were transferred to an experimental farm to study the seasonal abundance of the bees. Samples of bees were taken by a sweeping net in an experimental field of alfalfa, three times per day: at 10 am, 1 pm and 3 pm respectively. The collecting was repeated every 7 to 10 days from the beginning of flowering time till the end of the season. The results revealed that alfalfa had a flowering time in the experimental farm of about 8 weeks starting from late March till the end of May. During the flowering time Megachile minutissima (Radoszkowski, 1876) visited and pollinated the alfalfa flowers. Observations also indicate that males of leaf-cutting bees start flying a few days before females but there is no role for males in tripping of alfalfa flowers. Females start to visit alfalfa flowers not before 9 am, the maximum activity was at 1 pm and there is no activity after 5 pm.
(English)

Kathirithamby J. & Henderickx H.: First record of the Strepsiptera genus Caenocholax in Baltic amber with the description of a new species.
Phegea 36(4): 149–156.
A new species of Strepsiptera, Caenocholax groehni sp. n., in Baltic amber (44 myo) is described. This might prove morphological stasis and the existence of a largely recent New World lineage in the Baltic region more than 40 million years ago. It also supplies evidence concerning the ancient origin of Strepsiptera, and shows that species of this genus were in existence throughout most of the Tertiary. A revised diagnosis of the genus Caenocholax is also provided.
(English)

Troukens W.: Omalisus fontisbellaquei (Coleoptera: Omalisidae) in België.
Phegea 36(4): 157–159.
De auteur onderzocht de 115 exemplaren van O. fontisbellaquei in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Brussel), en vond enkel mannetjes, geen vrouwtjes. Tot nu toe lijkt de biologie van deze keversoort onbekend.
(Nederlands)

 

Phegea 36 – 2008