Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Home – volg ons op Facebook


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders | Catalogue of the Lepidoptera of Belgium| Bladmineerders | BTO | Links

 

De Vlaamse Vereniging voor Entomologie is een wetenschappelijke vereniging voor de studie van insecten. Het lidmaatschap staat open voor alle entomologen. Commerciële verzamelaars worden uitgesloten. Hoe lid worden? How to become a member? Comment devenir membre ?

Nieuw...

Volgende bijeenkomst: zaterdag 18 september 2021

Nu het corona-virus eindelijk toch terrein heeft moeten prijsgeven, is het mogelijk om weer eens samen te komen. Die eerste bijeenkomst, na bijna twee jaar zonder vergaderingen, is gepland op zaterdag 18 september 2021, in het verenigingslokaal Vrieselhof te Oelegem-Ranst. Van 10 tot 17 uur kan je enkele collega's ontmoeten, de volledig herwerkte collectie dagvlinders raadplegen, evenals de overige insectencollecties van de vereniging. Bovendien is dit een enige gelegenheid om de talrijke nieuwe boeken en tijdschriften in te kijken die tijdens het voorbije jaar zijn opgenomen in de bibliotheek.
Om een en ander ordelijk te laten verlopen vragen we iedereen die wil aanwezig zijn zich op te geven bij het contactpunt: Guido De Prins (tel.: 0485 56 87 81). Deel dan even mee of je de hele dag aanwezig zult zijn, of enkel in de voor- of namiddag. Tot dan!

Entomodag – Studiedag

 

Op zaterdag 11 december 2021 organiseren enkele entomologische verenigingen (o.a. de Vlaamse Vereniging voor Entomologie, de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie, de Belgische Lepidopterologische Kring) een studiedag in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel. Hou zeker deze datum vrij. Speciale aandacht zal gaan naar het werk van amateur entomologen / citizen scientists. Tijdens de voormiddag zullen er presentaties over diverse entomologische onderwerpen worden gegeven en in de namiddag volgen verscheidene demo's van entomologische technieken en is er ruimte voor persoonlijke ontmoetingen en gesprekken met collega's. Meer info volgt later. (contact: Jurgen Couckuyt).

 

European Red List of Taxonomists

CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities) start met het project "European Red List of Taxonomists" om snel een uitgebreid netwerk op te bouwen van entomologen zodat snel de juiste mensen kunnen gecontacteerd worden, zeker nu er overal een sterke achteruitgang van de insectenpopulaties merkbaar is.
1) het betreft entomologie, geen andere discipline;
2) naast taxonomen worden ook andere entomologen geviseerd, dus ook zij die een goede soortenkennis hebben maar zich daarom niet in de taxonomie as such verdiepen;
3) het betreft Europese onderzoekers, geen niet-Europeanen die Europese insecten bestuderen.

Wie hieraan wil meewerken kan zich opgeven door een mailtje te sturen naar info@cetaf.org met in de titel "European Red List of Taxonomists" en verder alleen je naam, "Vlaamse Vereniging voor Entomologie" en je e-mailadres. Je wordt dan later gecontacteerd voor verdere informatie. Meer info.

Nieuwe publicaties

 

Dirk Maes, samen met zes andere auteurs, waarvan er twee lid zijn van onze vereniging, publiceerden dit jaar (2021) de IUCN Rode Lijst van de dagvlinders in Vlaanderen. Het boek bevat 159 pagina's met talrijke foto's, grafieken en verspreidingskaartjes. Het werd uitgegeven door het INBO en kan gratis gedownload worden via http://dx.doi.org/10.21436/inbor.34052968.

 

 

Ons medelid, Dubi Benyamini, publiceerde samen met Eddie John onlangs het eerste boek over de dagvlinders van de Levant. Het is het tweede deel uit een reeks die uit vier delen zal bestaan. In dit deel worden de families Papilionidae, Pieridae en Hesperiidae behandeld. Een boekbespreking volgt in een van de volgende Phegea-nummers.

  width="10"  

Vijf auteurs hebben dit boek van 254 pagina's samengesteld en uitgegeven bij de "Groupement d'Études entomologiques Méditerranée et Balkans" (GEEM). Het bevat info over alle dagvlindersoorten die ooit in dit gebied zijn waargenomen. Meer info.


Heel leuk is een link die bij de aankondiging van dit boek verwijst naar een reeks korte video's over het gebied die vrij te bekijken zijn. Zie de video's.

 

Boekenhoek

Bradley, Tremewan & Smith 1973

Gielis 1996

Culot 1909–1917 (reprint)

Kuchlein 1993

Sinev 2008

In de rubriek Boekenhoek zullen we geregeld dubbele boeken uit de bibliotheek te koop aanbieden. Voor het volledige aanbod en prijzen zie Boeken te koop.

 

Catalogue of the Lepidoptera of Belgium

De nieuwe website "Catalogue of the Lepidoptera of Belgium" werd tijdens de voorbije Entomodag nog eens gedetailleerd voorgesteld en er werd aan iedereen gevraagd om mee te helpen door foto's in te sturen zodat deze website een zo volledig mogelijke catalogus wordt van de Belgische Lepidoptera. Ook allerhande info over de Belgische Lepidoptera is welkom. Stuur uw nieuwe provinciewaarnemingen, foto's e.d. op naar Chris Steeman.

NewWebsite

 

Butterflies in the Benelux

Butterflies Benelux

 

Vrieselhof

Vrieselhof

Vergaderingen in het Vrieselhof!

Vanaf 08 mei 2015 gaan de gewone bijeenkomsten van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie door in het Vrieselhof, Schildesteenweg 95, te 2520 Ranst - Oelegem.

Er is ruime parkeergelegenheid in de buurt van de ingang van het domein (volg de wegwijzers naar restaurant "Remise").

Meer info over dit domein en gebouw op de website van het Vrieselhof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaties

De vereniging publiceert het driemaandelijks tijdschrift Phegea en de onregelmatige reeks Entomobrochure.

De leden hebben vrije toegang tot de vergaderingen en genieten 30% vermindering op de prijzen van de publicaties van de vereniging.[]

Ledensecretaris: Jurate De Prins

Vlaamse Vereniging voor Entomologie

Hoe lid worden?

Volg de V.V.E. op Facebook